trang chủ đăng ký giftcode fanpage top
Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Đại Chiến Chính Tà
Menu
Xem Trailer
bảng xếp hạng
Hạng
Tên bang hội
Cống hiến
Server
1
Kình Dương
2341234
S45-Bá đao
2
Kình Dương
2341234
S45-Bá đao
3
Kình Dương
2341234
S45-Bá đao
Bá Đao
Ma Thương
Vũ Cơ
Close