Hướng dẫn thay đổi DNS đối với thiết bị iOS sử dụng Wifi:

  1. Vào cài đặt > Vào Wifi chọn dấu chấm than để vào cài đặt wifi của bạn 

  1. Bấm vào định cấu hình DNS (Thủ công)

 

  1. Nhập DNS google là 8.8.8.8

 

 

II.Hướng dẫn thay đổi DNS đối với thiết bị Android:

  1. Các bạn tải app DNS Changer
  2. Vào app DNS Changer các bạn chọn Start

 

 

Lưu ý: Đổi với các thiết bị sử dụng 3G /4G trên IOS không thể đăng nhập vào game các bạn vui lòng chuyển đổi sang mạng Wifi trong thời gian này. BQT sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian sớm nhất. Mong các bạn thông cảm.

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

Hướng dẫn thay đổi DNS đối với thiết bị iOS sử dụng Wifi:

  1. Vào cài đặt > Vào Wifi chọn dấu chấm than để vào cài đặt wifi của bạn 

  1. Bấm vào định cấu hình DNS (Thủ công)

 

  1. Nhập DNS google là 8.8.8.8

 

 

II.Hướng dẫn thay đổi DNS đối với thiết bị Android:

  1. Các bạn tải app DNS Changer
  2. Vào app DNS Changer các bạn chọn Start

 

 

Lưu ý: Đổi với các thiết bị sử dụng 3G /4G trên IOS không thể đăng nhập vào game các bạn vui lòng chuyển đổi sang mạng Wifi trong thời gian này. BQT sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian sớm nhất. Mong các bạn thông cảm.