Khai mở máy chủ Ngự Long 17

 

 

 

NGỰ LONG 17 KHAI MỞ 16H 17/07/2018

Các huynh tỷ thân mến!

Tham gia Ngự Long Truyền Kỳ, các huynh tỷ sẽ được trải nghiệm những đặc sắc có 1 không 2:
- CHUYỂN ĐỔI 3 PHÁI Bá Đao, Ma Thương, Vũ Cơ, không cần cày lại nha.
- PK 2 PHE CHÍNH TÀ, đêm 7 ngày 3, PK nhiệt huyết.
- PK HAY LÀM QUỐC VƯƠNG, lấy cả thiên hạ.
- CÁNH VÀ THÚ CƯỠI, ảo hóa oai vệ và mạnh mẽ.
- 10 NGOẠI TRANG TIẾN GIỚI, phong phú và lỗng lẫy.
- KẾT HÔN SINH CON, cùng hành tẩu thiên hạ.
- KHÔNG SỢ THỌT LEVEL, hệ thống hỗ trợ lên cấp sẽ giúp bạn.
- Tất cả nguyên liệu đều săn được từ hoạt động.

----------------------
Tham gia Ngự Long Truyền Kỳ, các huynh tỷ đồng thời sẽ nhận nhiều ưu đãi:
Nạp lần đầu các mốc được X2 KNB.
Đăng nhập tích lũy ngày 3, ngày 6 và ngày 7 tặng thời trang hè, cánh hỏa viêm, giầy trục nhật.
Đua top cường hóa mỗi ngày tặng nguyên liệu tiến giới, nguyên liệu tiến giới cao cấp và rương.
Đua top 7 ngày nhận KNB, điểm vinh dự, nguyên liệu tiến giới, rương ngọc, hộp nguyên liệu.
Tích nạp KNB tặng cánh điệp vũ, thú cưỡi cổ linh, thời trang đỏ vĩnh viễn và ngọc khảm cấp cao.
Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác.

#NguLong
------------------
Ngự Long Truyền Kỳ - Đại Chiến Chính Tà
- Google Play: http://bit.ly/NguLong_Android
- Apple Store: http://bit.ly/NguLong_iOS
- Hướng dẫn nạp KNB: http://bit.ly/NguLong_HDNapKNB
- Web nạp KNB: http://vegaid.vn/
- Cộng đồng Ngự Long: http://bit.ly/NguLong_CongDong

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

Khai mở máy chủ Ngự Long 17

 

 

 

NGỰ LONG 17 KHAI MỞ 16H 17/07/2018

Các huynh tỷ thân mến!

Tham gia Ngự Long Truyền Kỳ, các huynh tỷ sẽ được trải nghiệm những đặc sắc có 1 không 2:
- CHUYỂN ĐỔI 3 PHÁI Bá Đao, Ma Thương, Vũ Cơ, không cần cày lại nha.
- PK 2 PHE CHÍNH TÀ, đêm 7 ngày 3, PK nhiệt huyết.
- PK HAY LÀM QUỐC VƯƠNG, lấy cả thiên hạ.
- CÁNH VÀ THÚ CƯỠI, ảo hóa oai vệ và mạnh mẽ.
- 10 NGOẠI TRANG TIẾN GIỚI, phong phú và lỗng lẫy.
- KẾT HÔN SINH CON, cùng hành tẩu thiên hạ.
- KHÔNG SỢ THỌT LEVEL, hệ thống hỗ trợ lên cấp sẽ giúp bạn.
- Tất cả nguyên liệu đều săn được từ hoạt động.

----------------------
Tham gia Ngự Long Truyền Kỳ, các huynh tỷ đồng thời sẽ nhận nhiều ưu đãi:
Nạp lần đầu các mốc được X2 KNB.
Đăng nhập tích lũy ngày 3, ngày 6 và ngày 7 tặng thời trang hè, cánh hỏa viêm, giầy trục nhật.
Đua top cường hóa mỗi ngày tặng nguyên liệu tiến giới, nguyên liệu tiến giới cao cấp và rương.
Đua top 7 ngày nhận KNB, điểm vinh dự, nguyên liệu tiến giới, rương ngọc, hộp nguyên liệu.
Tích nạp KNB tặng cánh điệp vũ, thú cưỡi cổ linh, thời trang đỏ vĩnh viễn và ngọc khảm cấp cao.
Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác.

#NguLong
------------------
Ngự Long Truyền Kỳ - Đại Chiến Chính Tà
- Google Play: http://bit.ly/NguLong_Android
- Apple Store: http://bit.ly/NguLong_iOS
- Hướng dẫn nạp KNB: http://bit.ly/NguLong_HDNapKNB
- Web nạp KNB: http://vegaid.vn/
- Cộng đồng Ngự Long: http://bit.ly/NguLong_CongDong