Những cập nhật nóng hổi về Update 2.0 Hoàng Kim Chiến Kỷ từ ngày 17/10/2018 

 

Quý anh hùng thân mến,

Từ ngày 17/10/2018, Ngự Long Truyền Kỳ sẽ ra mắt những nội dung cập nhật cực kỳ hấp dẫn, mở thêm vô số những tính năng và vật phẩm mới quý giá bất ngờ.

 

- Thời gian cập nhậtTừ 6h00 - 8h00 sáng 17/10/2018.

 

 

- Nội dung cập nhật gồm có:

 

  Phái mới Thiên La

 • Thêm mới nghề thứ tư-Thiên La;
 • Hình tượng Thiên La là loli nhỏ xinh, chuyên dùng cung tấn công, kỹ năng biến hóa đa dạng.

 

 

 

  Hệ thống Thần Trang

 1. Người chơi có thể đem trang bị sử thi vàng Lv70 trở lên thăng thần trang bị thần;
 2. Thần Trang là trang bị vàng trở lên, thuộc tính cực cao.

 

 

 

 

 Hệ thống Ma Tộc Xâm Lược

- Sau khi cấp TG đạt cấp chỉ định, có thể mở gameplay tổng hợp Ma Tộc Xâm Lược;

 

 

- Người chơi có thể trong Ma Tộc Xâm Lược tham dự các chức năng như Tất Thủy Chi Dã, Trảm Tướng Địch..., và hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày trong chức năng;

 

 

- Từ nhiệm vụ có thể nhận quà EXP sĩ khí và quà điểm Diệt Ma, EXP sĩ khí dùng để thăng cấp sĩ khí, và mở Ma Tộc Xâm Lược cao hơn.

 

 

- Điểm Diệt Ma có thể đổi phần thưởng đạo cụ hấp dẫn.

 

 

 

 

  Pet Vàng Kỳ Lân

  

 1. Tăng mới pet vàng “Kỳ Lân”;
 2. Kích hoạt Kỳ Lân có thể tăng lượng lớn thuộc tính cho người chơi, sau khi thi triển kỹ năng Kỳ Lân còn có thể tiến hành tăng lợi ích cực lớn cho lực công của nhân vật.

 

 

 

  Hệ thống nuôi Thiên Công

 1. Khi kích hoạt Thiên Công đạt 7 chiếc, mở hệ thống bồi dưỡng Thiên Công;
 2. Người chơi cần dựa theo thứ tự bồi dưỡng Thiên Công, mỗi lần bồi dưỡng đều sẽ tăng thuộc tính.

 

 

 

 

  Trang bị Quân Hàm

 

 1. Sau khi quân hàm đạt cấp chỉ định, có thể mở hệ thống trang bị quân hàm;
 2. Trang bị quân hàm tổng có 8 chiếc, người chơi có thể tiêu hao đạo cụ hợp thành tiến giai trang bị quân hàm;
 3. Tiến giai tất cả 8 trang bị quân hàm có thể mở trang bị quân hàm đặc biệt “Long Phù”, “Long Phù” có kỹ năng Long Phù cực mạnh.

 

 

  HĐ XH tiêu phí

 1. Đây là HĐ vận hành;
 2. Sau khi người chơi tiêu hao đạt mốc chỉ định có thể lên bảng, căn cứ XH cuối cùng để phát quà.

 HĐ tầm bảo hạn giờ

 1. Đây là HĐ vận hành;
 2. Người chơi có thể qua tầm bảo trong hồ thưởng nhận quà đạo cụ, và nhận thêm điểm tầm bảo;
 3. Sau khi điểm tầm bảo đạt mục tiêu, có thể nhận quà; Khi hđ kết thúc, căn cứ XH điểm để nhận quà XH.

 

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

Những cập nhật nóng hổi về Update 2.0 Hoàng Kim Chiến Kỷ từ ngày 17/10/2018 

 

Quý anh hùng thân mến,

Từ ngày 17/10/2018, Ngự Long Truyền Kỳ sẽ ra mắt những nội dung cập nhật cực kỳ hấp dẫn, mở thêm vô số những tính năng và vật phẩm mới quý giá bất ngờ.

 

- Thời gian cập nhậtTừ 6h00 - 8h00 sáng 17/10/2018.

 

 

- Nội dung cập nhật gồm có:

 

  Phái mới Thiên La

 • Thêm mới nghề thứ tư-Thiên La;
 • Hình tượng Thiên La là loli nhỏ xinh, chuyên dùng cung tấn công, kỹ năng biến hóa đa dạng.

 

 

 

  Hệ thống Thần Trang

 1. Người chơi có thể đem trang bị sử thi vàng Lv70 trở lên thăng thần trang bị thần;
 2. Thần Trang là trang bị vàng trở lên, thuộc tính cực cao.

 

 

 

 

 Hệ thống Ma Tộc Xâm Lược

- Sau khi cấp TG đạt cấp chỉ định, có thể mở gameplay tổng hợp Ma Tộc Xâm Lược;

 

 

- Người chơi có thể trong Ma Tộc Xâm Lược tham dự các chức năng như Tất Thủy Chi Dã, Trảm Tướng Địch..., và hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày trong chức năng;

 

 

- Từ nhiệm vụ có thể nhận quà EXP sĩ khí và quà điểm Diệt Ma, EXP sĩ khí dùng để thăng cấp sĩ khí, và mở Ma Tộc Xâm Lược cao hơn.

 

 

- Điểm Diệt Ma có thể đổi phần thưởng đạo cụ hấp dẫn.

 

 

 

 

  Pet Vàng Kỳ Lân

  

 1. Tăng mới pet vàng “Kỳ Lân”;
 2. Kích hoạt Kỳ Lân có thể tăng lượng lớn thuộc tính cho người chơi, sau khi thi triển kỹ năng Kỳ Lân còn có thể tiến hành tăng lợi ích cực lớn cho lực công của nhân vật.

 

 

 

  Hệ thống nuôi Thiên Công

 1. Khi kích hoạt Thiên Công đạt 7 chiếc, mở hệ thống bồi dưỡng Thiên Công;
 2. Người chơi cần dựa theo thứ tự bồi dưỡng Thiên Công, mỗi lần bồi dưỡng đều sẽ tăng thuộc tính.

 

 

 

 

  Trang bị Quân Hàm

 

 1. Sau khi quân hàm đạt cấp chỉ định, có thể mở hệ thống trang bị quân hàm;
 2. Trang bị quân hàm tổng có 8 chiếc, người chơi có thể tiêu hao đạo cụ hợp thành tiến giai trang bị quân hàm;
 3. Tiến giai tất cả 8 trang bị quân hàm có thể mở trang bị quân hàm đặc biệt “Long Phù”, “Long Phù” có kỹ năng Long Phù cực mạnh.

 

 

  HĐ XH tiêu phí

 1. Đây là HĐ vận hành;
 2. Sau khi người chơi tiêu hao đạt mốc chỉ định có thể lên bảng, căn cứ XH cuối cùng để phát quà.

 HĐ tầm bảo hạn giờ

 1. Đây là HĐ vận hành;
 2. Người chơi có thể qua tầm bảo trong hồ thưởng nhận quà đạo cụ, và nhận thêm điểm tầm bảo;
 3. Sau khi điểm tầm bảo đạt mục tiêu, có thể nhận quà; Khi hđ kết thúc, căn cứ XH điểm để nhận quà XH.