HƯỚNG DẪN NẠP VXU BẰNG THẺ CÀO GATE, VCOIN, VEGA

 

Bước 1: Mở trình duyệt -> truy cập vào vegaid.vn

 

 

Bước 2: Chọn game NGỰ LONG TRUYỀN KỲ

 

 

Bước 3: đăng nhập game bằng tài khoản hiện đang chơi game (vega, facebook, google)

 

 

Bước 4: Bấm vào 3 dấu gạch màu xanh phía trên bên phải màn hình -> Ví vxu

 

 

Bước 5: Chọn hình thức nạp bằng thẻ cào

 

 

Bước 6: Chọn loại thẻ (Vega, gate, Vcoin) -> Nhập seri thẻ -> nhập mã thẻ -> nhập mã xác nhận -> Đồng ý

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

HƯỚNG DẪN NẠP VXU BẰNG THẺ CÀO GATE, VCOIN, VEGA

 

Bước 1: Mở trình duyệt -> truy cập vào vegaid.vn

 

 

Bước 2: Chọn game NGỰ LONG TRUYỀN KỲ

 

 

Bước 3: đăng nhập game bằng tài khoản hiện đang chơi game (vega, facebook, google)

 

 

Bước 4: Bấm vào 3 dấu gạch màu xanh phía trên bên phải màn hình -> Ví vxu

 

 

Bước 5: Chọn hình thức nạp bằng thẻ cào

 

 

Bước 6: Chọn loại thẻ (Vega, gate, Vcoin) -> Nhập seri thẻ -> nhập mã thẻ -> nhập mã xác nhận -> Đồng ý