Thông báo mở Alphatest

 

 

Chào các bạn, BQT xin thông báo sẽ tiến hành đóng server test vào lúc 14h00 ngày hôm nay để tiến hành chuẩn bị chính thức Alphatest trên server Ngự Long 1 vào lúc 10h00 đến 16h00 ngày mai 03/07/2018 . Tất cả dữ liệu nhân vật server test và server Ngự Long 1 sẽ bị reset sau khi kết thúc Alphatest. Ngự Long Truyền Kỳ sẽ chính thức Open beta lúc 10h00 ngày 04/07/2018.

Lưu ý: trong thời gian diễn ra Alphatest các bạn vui lòng không nhập giftcode. BQT sẽ tiến hành hoàn trả Vxu đợt 1 cho các bạn đã nạp trước 14h00 ngày 02/07/2018 đợt 2 cho các bạn đã nạp vào ngày Alphatest ngày 03/07/2018. Vxu được hoàn trả khi các bạn sử dụng chuyển đổi thành KNB vào game.

BQT Ngự Long Truyền Kỳ

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

Thông báo mở Alphatest

 

 

Chào các bạn, BQT xin thông báo sẽ tiến hành đóng server test vào lúc 14h00 ngày hôm nay để tiến hành chuẩn bị chính thức Alphatest trên server Ngự Long 1 vào lúc 10h00 đến 16h00 ngày mai 03/07/2018 . Tất cả dữ liệu nhân vật server test và server Ngự Long 1 sẽ bị reset sau khi kết thúc Alphatest. Ngự Long Truyền Kỳ sẽ chính thức Open beta lúc 10h00 ngày 04/07/2018.

Lưu ý: trong thời gian diễn ra Alphatest các bạn vui lòng không nhập giftcode. BQT sẽ tiến hành hoàn trả Vxu đợt 1 cho các bạn đã nạp trước 14h00 ngày 02/07/2018 đợt 2 cho các bạn đã nạp vào ngày Alphatest ngày 03/07/2018. Vxu được hoàn trả khi các bạn sử dụng chuyển đổi thành KNB vào game.

BQT Ngự Long Truyền Kỳ