Sự kiện tuần đầu mở máy chủ mới

 

1. Thưởng đạt cấp: Khi đạt cấp độ nhất định sẽ nhận thưởng

2. Quà online: Tổng thời gian đăng nhập đạt số phút nhất định sẽ nhận thưởng

3. Ký tên đăng nhập: ký tên báo danh mỗi ngày sẽ nhận được thưởng

4. Ưu đãi VIP đăng nhập:

- Tìm lại tài nguyên: Sử dụng KNB khóa hoặc dùng miễn phí nhận lại tài nguyên đã mất, giới hạn tối đa 3 ngày.

- Tích lũy đăng nhập 7 ngày

5. Thiên Công Thần Khí:

Trong giao diện thiên công sẽ hiển thị Bát Đại Thần Khí được khí hoạt khi đạt đủ điều kiện gồm:

Tần Ca Oản: tích lũy đăng nhập 30 phút

Phong Du Quan: tích lũy ký tên 2 ngày

Minh Vân Thủ: tích lũy ký tên 3 ngày

Dưỡng Hồn Phù: tích lũy ký tên 5 ngày

Giày Trục Nhật: sau khi đạt mốc đăng nhập 7

Thủ Dương Đai: tích lũy ký tên 15 ngày

Ngọc Thư Ca: lần đầu mua thẻ tháng kích hoạt

Hành Thiên Đạo: khi đạt VIP 6 sẽ nhận lễ bao

6. Ngạo Thế Quần Hùng:

Nội dung: Đua top Chiến lực, Cấp độ, Quân hàm, Mị lực, Tiêu phí nhận các phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian: 7 ngày từ lúc mở server

Phần thưởng:

.Chiến lực:

Hạng 1: 1000 KNB (Khóa), 500 mảnh tranh bị, 30 quyển Thiên Phú trung

Hạng 2 - 3: 800 KNB (Khóa), 400 mảnh tranh bị, 20 quyển Thiên Phú trung

Hạng 4 - 5: 600 KNB (Khóa), 300 mảnh tranh bị, 15 quyển Thiên Phú trung

Hạng 6 - 10: 400 KNB (Khóa), 200 mảnh tranh bị, 10 quyển Thiên Phú trung

.Cấp độ:

Hạng 1: 500 vạn, 30 Trấn Ma Phù, 10 Quyền điều tra Đỏ

Hạng 2 - 3: 400 vạn, 24 Trấn Ma Phù, 7 Quyền điều tra Đỏ

Hạng 4 - 5: 300 vạn, 18 Trấn Ma Phù, 5 Quyền điều tra Đỏ

Hạng 6  10: 200 vạn, 12 Trấn Ma Phù, 3 Quyền điều tra Đỏ

.Quân hàm:

Hạng 1: 8000 Vinh dự, 600 KNB khóa

Hạng 2 - 3: 6000 Vinh dự, 400 KNB khóa

Hạng 4 - 5: 4000 Vinh dự, 300 KNB khóa

Hạng 6  10: 2000 Vinh dự, 200 KNB khóa

Mị lực:

Hạng 1: 500 vạn, 999 Đóa hoa x5

Hạng 2 - 3: 500 vạn, 999 Đóa hoa x3

Hạng 4 - 5: 500 vạn, 999 Đóa hoa x2

Hạng 6  10: 500 vạn, 999 Đóa hoa x1

.Tiêu:

Hạng 1: 1000 KNB khóa , 60 mảnh trang bị Đỏ , 1 Rương ngọc cấp 9

Hạng 2 - 3: 1000 KNB khóa , 40 mảnh trang bị Đỏ , 1 Rương ngọc cấp 8

Hạng 4 - 5: 1000 KNB khóa , 30 mảnh trang bị Đỏ , 1 Rương ngọc cấp 7

Hạng 6  10: 1000 KNB khóa , 20 mảnh trang bị Đỏ , 1 Rương ngọc cấp 6

 

II. Sự kiện nạp:

1. Nhân đôi mốc nạp:

Nhận x2 giá trị tất cả các mốc nạp khi quy đổi Vxu vào game. Mỗi mốc nạp chỉ được nhận 1 lần duy nhất.

Tất cả các mốc nạp đều được x2 giá trị.

2. Quà nạp đầu:

- Vũ khí Hoàng Kim (Sử Thi) cấp 1,

- Cánh Viêm Vũ (Vĩnh viễn)

- Long Châu x30

- 20 vạn Kim tệ

- Hộp quà cảm tạ.

Đặc biệt: Hộp quà cảm tạ có thể nhận được thưởng 4 lần tương ứng với 4 lần nạp bất kỳ của bạn gồm:

Thưởng lần đầu: Thú cưỡi đơn x10

Thưởng lần 2: Đá thần khí x12

Thưởng lần 3: Linh Vũ x14

Thưởng lần 4: Đá Chiến Thuẫn x16

3. Nạp mỗi ngày nhận thưởng:

Mỗi ngày nạp .. KNB nhận: Rương ngọc cấp 3x1, Chiến kỳ tím x1

Mỗi ngày nạp..KNB nhận: Long Châu x1,Chiến kỳ cam x1

Đặc biệt: nạp liên tục 5 ngày liên tiếp nhận ngay thú cưỡi Bạch Ngọc Tượng.

4. Ưu đãi thẻ tháng:

VIP tháng mỗi ngày nhận:

- 100 KNB khóa

- Chiến kỳ phiến Lam x5

- Mảnh trang bị Cam x1

VIP vĩnh viễn nhận:

-  Mỗi ngày nhận 100 KNB

- Chiến kỳ phiến Tím x5

- Mảnh trang bị Đỏ x1

- Cuộn Tầm Long rút thưởng x1

Đặc biệt: Khi mua cả 2 thẻ tháng và thẻ vĩnh viễn sẽ được cộng dồn phần thưởng.

5. Lễ Bao Ưu Đãi

  1. Lễ Bao ưu đãi: 2 ngày đầu mở server

- Mua Đại Lễ Bao Tiền Tài: nhận ngay 80 vạn Vàng, Rượu Nữ Nhi Hồng x1.

- Mua Đại Lễ Bao Tiến Giới Cánh: nhận ngay Linh Vũ x35.

- Mua Đại Lễ Bao Nâng Cấp Chiến Kỳ:  nhận ngay Chiến Kỳ Cam x3, Chiến Kỳ Phiến Tím x10, Chiến Kỳ Phiến Lam x30.

- Mua Đại Lễ Bao Thần Binh Thánh Giáp: nhận ngày 200 Mảnh trang bị, Mảnh trang bị Đỏ x10.

Lưu ý: Mỗi Lễ bao đều có giới hạn số lần mua và chỉ mua được trong thời gian diễn ra sự kiện.

 6.Gói trang bị Du Long Hoàng Kim:

Thời gian: Trong 24h kể từ lúc nhân vật đạt cấp 30

Điều kiện:

- Gói Ngọc Du Long Vũ: Nạp 1 lần 200 KNB

- Gói Ngọc Du Long Phòng: Tích lũy nạp đạt 800 KNB

Phần thưởng:

- Ngọc Du Long Vũ:  Vũ khí , Quần , Giày Du long cấp 30 Hoàng Kim phẩm chất Sử Thi

- Ngọc Du Long Phòng:  Áo, Mũ, Nhẫn, Dây chuyền, Đai, cấp 30 Hoàng Kim phẩm chất Sử Thi.

Đặc biệt: nếu mặc đủ bộ Du Long sẽ kích hoạt iệu ứng bộ trang bị Hoàng Kim Sử Thi gồm HP + 9000, Công + 900, Thủ  + 450, Tăng sát thương 3%, Giảm sát thương nhận 3%.

7. Kế hoạch đầu tư:

Trong thời gian diễn ra sự kiện các bạn đầu tư các gói Kim Ngọc sẽ được nhận lại KNB trong 7 ngày với giá trị gấp nhiều lần.

8. Mua Huyền TrangBQT Ngự Long Truyền Kỳ

 

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

Sự kiện tuần đầu mở máy chủ mới

 

1. Thưởng đạt cấp: Khi đạt cấp độ nhất định sẽ nhận thưởng

2. Quà online: Tổng thời gian đăng nhập đạt số phút nhất định sẽ nhận thưởng

3. Ký tên đăng nhập: ký tên báo danh mỗi ngày sẽ nhận được thưởng

4. Ưu đãi VIP đăng nhập:

- Tìm lại tài nguyên: Sử dụng KNB khóa hoặc dùng miễn phí nhận lại tài nguyên đã mất, giới hạn tối đa 3 ngày.

- Tích lũy đăng nhập 7 ngày

5. Thiên Công Thần Khí:

Trong giao diện thiên công sẽ hiển thị Bát Đại Thần Khí được khí hoạt khi đạt đủ điều kiện gồm:

Tần Ca Oản: tích lũy đăng nhập 30 phút

Phong Du Quan: tích lũy ký tên 2 ngày

Minh Vân Thủ: tích lũy ký tên 3 ngày

Dưỡng Hồn Phù: tích lũy ký tên 5 ngày

Giày Trục Nhật: sau khi đạt mốc đăng nhập 7

Thủ Dương Đai: tích lũy ký tên 15 ngày

Ngọc Thư Ca: lần đầu mua thẻ tháng kích hoạt

Hành Thiên Đạo: khi đạt VIP 6 sẽ nhận lễ bao

6. Ngạo Thế Quần Hùng:

Nội dung: Đua top Chiến lực, Cấp độ, Quân hàm, Mị lực, Tiêu phí nhận các phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian: 7 ngày từ lúc mở server

Phần thưởng:

.Chiến lực:

Hạng 1: 1000 KNB (Khóa), 500 mảnh tranh bị, 30 quyển Thiên Phú trung

Hạng 2 - 3: 800 KNB (Khóa), 400 mảnh tranh bị, 20 quyển Thiên Phú trung

Hạng 4 - 5: 600 KNB (Khóa), 300 mảnh tranh bị, 15 quyển Thiên Phú trung

Hạng 6 - 10: 400 KNB (Khóa), 200 mảnh tranh bị, 10 quyển Thiên Phú trung

.Cấp độ:

Hạng 1: 500 vạn, 30 Trấn Ma Phù, 10 Quyền điều tra Đỏ

Hạng 2 - 3: 400 vạn, 24 Trấn Ma Phù, 7 Quyền điều tra Đỏ

Hạng 4 - 5: 300 vạn, 18 Trấn Ma Phù, 5 Quyền điều tra Đỏ

Hạng 6  10: 200 vạn, 12 Trấn Ma Phù, 3 Quyền điều tra Đỏ

.Quân hàm:

Hạng 1: 8000 Vinh dự, 600 KNB khóa

Hạng 2 - 3: 6000 Vinh dự, 400 KNB khóa

Hạng 4 - 5: 4000 Vinh dự, 300 KNB khóa

Hạng 6  10: 2000 Vinh dự, 200 KNB khóa

Mị lực:

Hạng 1: 500 vạn, 999 Đóa hoa x5

Hạng 2 - 3: 500 vạn, 999 Đóa hoa x3

Hạng 4 - 5: 500 vạn, 999 Đóa hoa x2

Hạng 6  10: 500 vạn, 999 Đóa hoa x1

.Tiêu:

Hạng 1: 1000 KNB khóa , 60 mảnh trang bị Đỏ , 1 Rương ngọc cấp 9

Hạng 2 - 3: 1000 KNB khóa , 40 mảnh trang bị Đỏ , 1 Rương ngọc cấp 8

Hạng 4 - 5: 1000 KNB khóa , 30 mảnh trang bị Đỏ , 1 Rương ngọc cấp 7

Hạng 6  10: 1000 KNB khóa , 20 mảnh trang bị Đỏ , 1 Rương ngọc cấp 6

 

II. Sự kiện nạp:

1. Nhân đôi mốc nạp:

Nhận x2 giá trị tất cả các mốc nạp khi quy đổi Vxu vào game. Mỗi mốc nạp chỉ được nhận 1 lần duy nhất.

Tất cả các mốc nạp đều được x2 giá trị.

2. Quà nạp đầu:

- Vũ khí Hoàng Kim (Sử Thi) cấp 1,

- Cánh Viêm Vũ (Vĩnh viễn)

- Long Châu x30

- 20 vạn Kim tệ

- Hộp quà cảm tạ.

Đặc biệt: Hộp quà cảm tạ có thể nhận được thưởng 4 lần tương ứng với 4 lần nạp bất kỳ của bạn gồm:

Thưởng lần đầu: Thú cưỡi đơn x10

Thưởng lần 2: Đá thần khí x12

Thưởng lần 3: Linh Vũ x14

Thưởng lần 4: Đá Chiến Thuẫn x16

3. Nạp mỗi ngày nhận thưởng:

Mỗi ngày nạp .. KNB nhận: Rương ngọc cấp 3x1, Chiến kỳ tím x1

Mỗi ngày nạp..KNB nhận: Long Châu x1,Chiến kỳ cam x1

Đặc biệt: nạp liên tục 5 ngày liên tiếp nhận ngay thú cưỡi Bạch Ngọc Tượng.

4. Ưu đãi thẻ tháng:

VIP tháng mỗi ngày nhận:

- 100 KNB khóa

- Chiến kỳ phiến Lam x5

- Mảnh trang bị Cam x1

VIP vĩnh viễn nhận:

-  Mỗi ngày nhận 100 KNB

- Chiến kỳ phiến Tím x5

- Mảnh trang bị Đỏ x1

- Cuộn Tầm Long rút thưởng x1

Đặc biệt: Khi mua cả 2 thẻ tháng và thẻ vĩnh viễn sẽ được cộng dồn phần thưởng.

5. Lễ Bao Ưu Đãi

  1. Lễ Bao ưu đãi: 2 ngày đầu mở server

- Mua Đại Lễ Bao Tiền Tài: nhận ngay 80 vạn Vàng, Rượu Nữ Nhi Hồng x1.

- Mua Đại Lễ Bao Tiến Giới Cánh: nhận ngay Linh Vũ x35.

- Mua Đại Lễ Bao Nâng Cấp Chiến Kỳ:  nhận ngay Chiến Kỳ Cam x3, Chiến Kỳ Phiến Tím x10, Chiến Kỳ Phiến Lam x30.

- Mua Đại Lễ Bao Thần Binh Thánh Giáp: nhận ngày 200 Mảnh trang bị, Mảnh trang bị Đỏ x10.

Lưu ý: Mỗi Lễ bao đều có giới hạn số lần mua và chỉ mua được trong thời gian diễn ra sự kiện.

 6.Gói trang bị Du Long Hoàng Kim:

Thời gian: Trong 24h kể từ lúc nhân vật đạt cấp 30

Điều kiện:

- Gói Ngọc Du Long Vũ: Nạp 1 lần 200 KNB

- Gói Ngọc Du Long Phòng: Tích lũy nạp đạt 800 KNB

Phần thưởng:

- Ngọc Du Long Vũ:  Vũ khí , Quần , Giày Du long cấp 30 Hoàng Kim phẩm chất Sử Thi

- Ngọc Du Long Phòng:  Áo, Mũ, Nhẫn, Dây chuyền, Đai, cấp 30 Hoàng Kim phẩm chất Sử Thi.

Đặc biệt: nếu mặc đủ bộ Du Long sẽ kích hoạt iệu ứng bộ trang bị Hoàng Kim Sử Thi gồm HP + 9000, Công + 900, Thủ  + 450, Tăng sát thương 3%, Giảm sát thương nhận 3%.

7. Kế hoạch đầu tư:

Trong thời gian diễn ra sự kiện các bạn đầu tư các gói Kim Ngọc sẽ được nhận lại KNB trong 7 ngày với giá trị gấp nhiều lần.

8. Mua Huyền TrangBQT Ngự Long Truyền Kỳ