Hệ thống Tiên Khí

 

Tiên Khí là những bảo vật trong truyền thuyết mang trong mình sức mạnh vượt bậc, trong Ngự Long Truyền Kỳ hệ thống tiên khí được chia làm 10 bậc với những tính năng đặc sắc và thú vị giúp cho anh hùng trở nên mạnh mẽ để bôn tẩu trong chốn giang hồ.

 

Điều kiện

Nhân vật đạt cấp 48 sẽ mở.

Giao diện

Nhấp biểu tượng Tiến Giai => Tiên Khí để mở.

Tiến cấp

- Vật phẩm: Đá Tiên Khí.
- Nguồn: PB Tiến Giới, Shop, Shop PB Liên SV.

1. Tăng giới:

Tiến giới Tiên Khí có thể vĩnh viễn tăng thuộc tính Tiên Khí.

Giới hạn dùng Tiên Khí Linh và cấp Tiên Khí có liên quan, cấp giới Tiên Khí càng cao số lượng Tiên Khí Linh có thể dùng càng nhiều.

 

 

 

2. Trang bị:

Tiên Khí có thể mang tối đa 4 trang bị giúp tăng thuộc tính cho nhân vật.

Cường hóa Trang bị giúp gia tăng thuộc tính cộng thêm cho Tiên Khí.

 

 

 

3. Tiên Luyện

Dùng Đan Tiên Luyện Tiên Khí để tiến hành Tiên Luyện.

Tiên Khí cấp giới càng cao, thuộc tính Tiên Luyện gia thành càng nhiều.

 

 

BQT Ngự Long Truyền Kỳ

 

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

Hệ thống Tiên Khí

 

Tiên Khí là những bảo vật trong truyền thuyết mang trong mình sức mạnh vượt bậc, trong Ngự Long Truyền Kỳ hệ thống tiên khí được chia làm 10 bậc với những tính năng đặc sắc và thú vị giúp cho anh hùng trở nên mạnh mẽ để bôn tẩu trong chốn giang hồ.

 

Điều kiện

Nhân vật đạt cấp 48 sẽ mở.

Giao diện

Nhấp biểu tượng Tiến Giai => Tiên Khí để mở.

Tiến cấp

- Vật phẩm: Đá Tiên Khí.
- Nguồn: PB Tiến Giới, Shop, Shop PB Liên SV.

1. Tăng giới:

Tiến giới Tiên Khí có thể vĩnh viễn tăng thuộc tính Tiên Khí.

Giới hạn dùng Tiên Khí Linh và cấp Tiên Khí có liên quan, cấp giới Tiên Khí càng cao số lượng Tiên Khí Linh có thể dùng càng nhiều.

 

 

 

2. Trang bị:

Tiên Khí có thể mang tối đa 4 trang bị giúp tăng thuộc tính cho nhân vật.

Cường hóa Trang bị giúp gia tăng thuộc tính cộng thêm cho Tiên Khí.

 

 

 

3. Tiên Luyện

Dùng Đan Tiên Luyện Tiên Khí để tiến hành Tiên Luyện.

Tiên Khí cấp giới càng cao, thuộc tính Tiên Luyện gia thành càng nhiều.

 

 

BQT Ngự Long Truyền Kỳ