VẤN ĐỈNH

Hoan nghênh các anh hùng đến với Ngự Long Truyền Kỳ.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Ngự Long Truyền Kỳ nhé!

 

 • Giới thiệu

 • Thời gian:Mở mỗi ngày vào 19h00 - 19h30.
 • Đối tượng:Tất cả anh hùng tham gia Ngự Long Truyền Kỳ.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 30 trở lên.
 • Phần thưởng:Vinh Dự, EXP, Mảnh trang bị Đỏ, Mảnh trang bị Cam, Mảnh trang bị.
 • Cách thức tham gia:

Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Sảnh HĐ, chọn mục Chiến Trường -> Vấn Đỉnh.

                                                     

 • Vấn đỉnh

 • Quy tắc

 • Mỗi lần kích sát số người chơi tương ứng có thể vào tầng kế, tổng có 9 tầng.
 • Hồi sinh an toàn có tỷ lệ rớt về tầng trước, hồi sinh tại chỗ sẽ không bị giảm tầng.
 • Tầng 1, 3, 4, 8, 9 nếu tử vong hồi sinh sẽ không bị giảm tầng.
 • Trong chiến trường có thể nhận quà XH điểm và quà số tầng, người chơi tầng 9 có thể tranh đoạt quà Bí Bảo Vấn Đỉnh.
 • Phần thưởng

 

 

 

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

VẤN ĐỈNH

Hoan nghênh các anh hùng đến với Ngự Long Truyền Kỳ.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Ngự Long Truyền Kỳ nhé!

 

 • Giới thiệu

 • Thời gian:Mở mỗi ngày vào 19h00 - 19h30.
 • Đối tượng:Tất cả anh hùng tham gia Ngự Long Truyền Kỳ.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 30 trở lên.
 • Phần thưởng:Vinh Dự, EXP, Mảnh trang bị Đỏ, Mảnh trang bị Cam, Mảnh trang bị.
 • Cách thức tham gia:

Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Sảnh HĐ, chọn mục Chiến Trường -> Vấn Đỉnh.

                                                     

 • Vấn đỉnh

 • Quy tắc

 • Mỗi lần kích sát số người chơi tương ứng có thể vào tầng kế, tổng có 9 tầng.
 • Hồi sinh an toàn có tỷ lệ rớt về tầng trước, hồi sinh tại chỗ sẽ không bị giảm tầng.
 • Tầng 1, 3, 4, 8, 9 nếu tử vong hồi sinh sẽ không bị giảm tầng.
 • Trong chiến trường có thể nhận quà XH điểm và quà số tầng, người chơi tầng 9 có thể tranh đoạt quà Bí Bảo Vấn Đỉnh.
 • Phần thưởng