LIÊN SERVER 2vs4

Hoan nghênh các anh hùng đến với Ngự Long Truyền Kỳ.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Ngự Long Truyền Kỳ nhé!

 

 • Giới thiệu

 • Thời gian:Mở vào Thứ 4, Thứ 6 từ 21:00-21:30.
 • Đối tượng:Tất cả anh hùng tham gia Ngự Long Truyền Kỳ.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 30 trở lên.
 • Phần thưởng:Cuồng hóa thạch, Hộp đá cường hóa, Vinh Dự, Vàng.
 • Cách thức tham gia:

Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Sảnh HĐ, chọn mục Chiến Trường -> Liên Sv 2vs4.

                                                     

 • Liên server 2vs4

 • Quy tắc

+ HĐ 2vs4 là chức năng liên server, tất cả người chơi có thể cùng tham dự.

+ Hệ thống tự động ghép 6 người thành 2 tổ chiến đấu, 1 tổ 2 người, 1 tổ 4 người.

+ Mỗi lần chiến đấu kết thúc chiến đấu có thể nhận Quà Điểm.

+ 15 trận đầu sẽ nhận quà đạo cụ.

+ Sau khi HĐ kết thúc trong vòng 10 phút, căn cứ vào điểm sẽ phát thưởng XH.

+ Mỗi tuần sau khi mở server mới mở chức năng này.

 • Phần thưởng

     

 

 

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

LIÊN SERVER 2vs4

Hoan nghênh các anh hùng đến với Ngự Long Truyền Kỳ.

 

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Ngự Long Truyền Kỳ nhé!

 

 • Giới thiệu

 • Thời gian:Mở vào Thứ 4, Thứ 6 từ 21:00-21:30.
 • Đối tượng:Tất cả anh hùng tham gia Ngự Long Truyền Kỳ.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 30 trở lên.
 • Phần thưởng:Cuồng hóa thạch, Hộp đá cường hóa, Vinh Dự, Vàng.
 • Cách thức tham gia:

Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Sảnh HĐ, chọn mục Chiến Trường -> Liên Sv 2vs4.

                                                     

 • Liên server 2vs4

 • Quy tắc

+ HĐ 2vs4 là chức năng liên server, tất cả người chơi có thể cùng tham dự.

+ Hệ thống tự động ghép 6 người thành 2 tổ chiến đấu, 1 tổ 2 người, 1 tổ 4 người.

+ Mỗi lần chiến đấu kết thúc chiến đấu có thể nhận Quà Điểm.

+ 15 trận đầu sẽ nhận quà đạo cụ.

+ Sau khi HĐ kết thúc trong vòng 10 phút, căn cứ vào điểm sẽ phát thưởng XH.

+ Mỗi tuần sau khi mở server mới mở chức năng này.

 • Phần thưởng